contact - sitemap - zoeken
MOMENTEEL
39488
leden

Clubwerking - Nuttige info voor clubs !


Verzekeringspolissen

Elke VLP-aangesloten club kan genieten van een clubverzekering bij Arena. Deze polis waarborgt de Burgerlijke aansprakelijkheid van de clubs voor de organisatie en inrichting van:
  • de paardensport in al zijn disciplines;
  • verschillende niet-gevaarlijke andere sporten (vb. golf, basket, tennis);
  • niet-sportactiviteiten (BBQ, bal, quiz, etc.);
  • sportpromotionele activiteiten voor niet-leden.
In de dekking is de aansprakelijkheid van de clubs voor schade veroorzaakt door hun vrijwilligers, conform de Wet van 3 juli 2005, inbegrepen.
 
De clubverzekering voorziet eveneens een waarborg rechtsbijstand ter waarde van 12.500euro.

Bovenstaande informatie is uitvoerig uitgelegd in de polissen:
  • Klik hier om de verschillende polissen te bekijken.
Volgens de VZW wetgeving gaan bestuurders geen enkele persoonlijke verplichting aan voor de verbintenissen die de vzw aangaat. Zij verbinden dus niet zichzelf, maar de vereniging als zij optreden namens de vzw. Bestuurders zijn echter wel aansprakelijk voor fouten die zij maken tegen de vzw. Bijvoorbeeld wanneer een bestuurder in het verleden een gekeerde keuze maakte betreffende een bepaalde uitgave en de vzw hierdoor een schuld heeft gecreëerd bij een derde, kan deze bestuurder hiervoor aansprakelijk gesteld worden. 
De aansprakelijkheid van bestuurders kan verzekerd worden, indien dit gaat om professionele bestuurdersfouten. Onder professionele bestuurdersfouten verstaat men elke vergissing in feite of in rechte, elke fout, nalatigheid, verzuim, onjuiste verklaring, elke overtreding van wettelijke of statutaire bepalingen, beheer-en controlefout en in het algemeen gelijk welke schuldige daad begaan door de verzekerden waardoor zij aansprakelijk zijn als bestuurder van de vereniging.
Clubs die genieten van een VZW-statuut en die interesse hebben in deze verzekering, kunnen hiervoor contact opnemen met verzekeringsmaatschappij ARENA N.V.

Nuttige links

 

Het programma voor en door VLP-clubs, met als doel de administratie te vereenvoudigen
Gratis managementondersteuning voor clubs
Administratieve opleidingen voor clubbestuurders
Opleiding voor trainers en begeleiders
Beroepsorganisatie van hippische ondernemers
Vlaams Paardenloket Aanspreekpunt, advies- en kenniscentrum voor de paardenwereld
Vlabus Vlabus ondersteunt en vereenvoudigt het tewerkstellen van gediplomeerde lesgevers in uw club, verzorgt de administratie en bezorgt lesgevers aan de goedkoopste tarieven.
Sportelen Sportelen is er voor de sportieve 50-plusser die ook sociaal contact en fun nastreeft. Voeg je eigen clubactiviteiten toe op de website en voer promotie naar deze doelgroep!

 Partners:


met steun van:

media partners: 
rss feed
VLP © 2018 all rights reserved • Design by PwebDisclaimerhome - jumping - dressuur - eventing - mennen - reining - endurance - horse-ball - voltige - para equestrian