contact - sitemap - zoeken

Ethisch Verantwoord Sporten - Maak het verschil !

 

Nieuwe werkwijze voor het tekenen van de Panathlonverklaring


Elke jongere heeft het recht om te sporten op zijn of haar eigen maat. Om het recht op sport op jongerenmaat te vrijwaren en kracht bij te zetten, werd de Panathlonverklaring ontworpen. Deze verklaring vertrekt van de noden van het kind en is opgebouwd uit vijf grote thema’s:
1. Het uitdragen van positieve waarden.
2. Het bannen van alle vormen van discriminatie.
3. Het nemen van preventieve en curatieve maatregelen.
4. Het verwelkomen van sponsors in overeenstemming met de hoofddoelstellingen van jeugdsport.
5. Het onderschrijven van het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

Alle federaties, lesgevers, clubs en individuen die deze verklaring willen tekenen, kunnen terecht op de website van www.ethicsandsport.com

Recent werd een nieuwe, eenvoudig wijze om de Panathlon Verklaring te tekenen, gelanceerd. Via het invullen van enkele eenvoudige gegevens op de website van ICES, kunt u in een mum van tijd de lijst tekenen, komt u op de lijst van ondertekenaars te staan en krijgt u hiervan een attest per e-mail toegezonden.

Ontdek HIER de Panathlonverklaring en teken deze mee om de rechten van het kind in de sport te garanderen.


 


Is kiezen verliezen?

Gloednieuwe campagne van de Vlaamse Trainersschool (Bloso)

Je maakt als lesgever of trainer heel wat keuzes tijdens trainingssessies,  wedstrijden en contacten met jeugdsporters en hun ouders. Sommige keuzes liggen voor de hand en worden door anderen niet in twijfel getrokken. Maar er zijn ook situaties waarin je voor een ethisch dilemma wordt geplaatst en je keuze minder vanzelfsprekend is. 
Druk van het bestuur, ouders, medetrainers, spelregels, tradities, competitiereglementen,  gangbare opvattingen, enz. beïnvloeden permanent je keuze. Te vaak wordt hierdoor de ethische keuze waarin de integriteit van de sporter of een groep sporters voorop staat,  als een moeilijke weg ervaren.  Maar lesgevers die hier steeds weer bewust voor kiezen zullen ervaren dat hun sporters niet enkel winnen aan sporttechnische vaardigheden maar ook aan sociale vaardigheden, aan motivatie, aan spelplezier, aan inzet en zoveel meer.

De Vlaamse Trainersschool en ICES slaan de handen in elkaar en helpen trainers om bij dilemma’s te kiezen voor de meest ethische oplossing waarbij sporters op lange termijn winnen.  Er wordt gewerkt met een in beeld gebrachte probleemsituatie en mogelijke oplossingen. Hiervoor wordt inspiratie gehaald uit bestaande initiatieven, ideeën uit verschillende sporttakken, onderzoeksgegevens uit studies, enz.  die vertaald worden naar de sportpraktijk van veel trainers.

Maandelijks wordt een nieuwe mogelijke oplossing voor een situatie aan jou voorgeschoteld en wordt voor jou 'kiezen niet verliezen'.

Hieronder vindt je een overzicht terug van de situaties die reeds besproken werden. Wil je graag meer weten?
Neem dan zeker een kijkje op de website "Is kiezen verliezen?".


Klik HIER voor meer informatie
Klik HIER voor meer informatie
Klik HIER voor meer informatie
Klik HIER voor meer informatie
Klik HIER voor meer informatie
Klik HIER voor meer informatie
Klik HIER voor meer informatie
Klik HIER voor meer informatie
Klik HIER voor meer informatie
Klik HIER voor meer informatie


 


 

Ik maak het verschil!

Nog niet van gehoord?
Dan bent u waarschijnlijk nieuw bij VLP!

Ik maak het verschil! Wat is dat?

‘Ik maak het verschil!’ is een project van de Vlaamse Liga Paardensport om Ethisch Verantwoord Sporten in de paardensport te bevorderen. Het project ontstond in 2011 en kende begin dit voorjaar een grondige hervorming.

Het project is weggelegd voor VLP-clubs, hun bestuurders, hun lesgevers, hun sporters en hun ouders en andere paardensportliefhebbers. Iedere club kan instappen in het project en clubs die zich engageren voor en werken aan EVS, worden na enkele jaren beloond met de titel “Ethisch Verantwoorde Sportclub”.

Dit is in een notendop wat het project wil bereiken.


Hoe is het project opgebouwd?

Het eerste jaar (instapjaar) zal de VLP-club voornamelijk promotiemateriaal ontvangen om haar leden kennis te laten maken met Ethisch Verantwoord Sporten. Deze VLP-club wordt “instapclub” genoemd.

Het tweede jaar stelt de VLP-club een algemeen actieplan op om enkele gerichte acties te ondernemen die EVS bevorderen in de sportclub. Deze VLP-clubs zijn “EVS geëngageerde clubs”.

Het derde jaar en de daaropvolgende jaren stelt de VLP-club een tweejaarlijks actieplan op met doelstellingen die kaderen binnen één van de thema’s van Ethisch Verantwoord Sporten.

VLP bepaalt in welke thema acties ondernomen worden. Uw club bepaalt de acties die een meerwaarde kunnen opleveren voor uw VLP-club. Clubs die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen als EVS-club erkend worden.


Wat moet de VLP-club doen?

- VLP zal de VLP-club op de gepaste momenten informeren over wat er precies van uw club verwacht wordt.
- VLP stelt steeds eenvoudige documenten op die de VLP-club verder helpen bij het opstellen van   actiepunten.
- VLP verwacht geen omkeer van de clubwerking! De bedoeling van de actiepunten is om specifiek te focussen op een bepaald thema in de club.
- Acties kunnen eenmalig of op lange termijn een inwerking hebben op het clubgebeuren.


Voorbeelden van acties


Het organiseren van een opendeurdag waarbij kansarme mensen een ritje te paard/pony kunnen maken.
- Een specifieke bijscholing organiseren voor de clublesgevers.
- Een brand- en evacuatieoefening doen met de clubleden.
- Het opstellen van een huishoudelijk reglement met betrekking tot paardenwelzijn, jeugdwerking, gebruik materiaal,    …
- De aankoop van een AED-toestel en de bijhorende opleiding voor lesgevers, bestuurders, …
- Het dragen van een ruiterhelm opnemen in het huishoudelijk reglement.
- Een rolstoelvriendelijk toilet aanleggen.
- Een informatiemoment voorzien over negatieve gevolgen van de sport (blessures, druk, pestgedrag, …).
- …

Voordelen van het project

 • Bevorderen van Ethisch Verantwoord Sporten in de VLP-club
 • Kwaliteitsverbetering in de VLP-club
 • Gratis promotiemateriaal aangereikt door de VLP
 • Betere naambekendheid van uw club
 • Brengt leden, lesgevers, bestuurders, … dichter bij elkaar
 • Aantrekken van nieuwe leden en vrijwilligers
 • Opent deuren voor nieuwe samenwerkingen, subsidiëringen, … 
   


Nadelen van het project

 
Welke VLP-clubs zijn Ethisch Verantwoorde Sportclubs?

Deze clubs werden erkend als Ethisch Verantwoorde Sportclub voor de periode 2014-2015.
Klik op het logo om de website te bekijken.

 

De Kalmoes vzw


 

Pronkenberg

 

 

Ruiterclub Groenhove

 

Ruiterclub Tallaerthof vzw

 

Ruiterclub Rodeberg

 

 

Epona  (Nieuw 2014!)


KLIK

 

Hippo D'haenegem (Nieuw 2014!) 

Double U-Stables (Nieuw 2014!)


  


Bovenstaande clubs werden door VLP erkend als Ethisch Verantwoorde Sportclub voor de periode van 2013-2014. Deze clubs hebben een unieke werking waardoor zij zich onderscheiden van andere clubs. 

Ook de acties die deze clubs ondernemen voor de komende 2 jaar dragen bij tot Ethisch Verantwoord Sporten. VLP vindt het dan ook de moeite waard om deze clubs te erkennen als EVS-club.
Hieronder kunt u een overzicht terugvinden van de EVS-clubs, EVS geëngageerde clubs en instapclubs.

EVS-clubs: KLIK HIER
EVS geëngageerd clubs: KLIK HIER
Instapclubs: KLIK HIER

 

Hoe instappen als VLP-club?

In onderstaande presentatie kunt u als club meer informatie terugvinden over het project en hoe u precies kunt instappen.

PRESENTATIE VOOR CLUBS

Wenst u meer informatie? Neem dan gerust contact op met Karen de Clercq via karen@vlp.be.


NIEUW: Gratis VLP-tips voor uw club!

Ethisch Verantwoord Sporten is een belangrijk en noodzakelijk aspect in onze paardensport. Vanuit de Vlaamse Overheid wordt de nadruk gelegd op zes verschillende thema’s binnen dit
EVS-verhaal. Het gaat hierbij om volgende thema’s:

 • De rechten van het kind in de sport
 • Inclusie
 • Respect voor diversiteit
 • Fair play
 • Fysieke en psychische integriteit van de sporter
 • Solidariteit

Vanuit onze federatie willen wij graag het belang van een zevende thema, namelijk dierenwelzijn, benadrukken. Zonder onze trouwe paarden en pony’s zou onze sport niet mogelijk zijn. We vinden het dan ook belangrijk dat ook zij de beste mogelijkheden en zorgen krijgen.

Met het project “Ik maak het verschil!” creëren we ieder jaar nieuwe VLP-tips. Aan de hand van deze VLP-tips willen wij dierenwelzijn de nodige aandacht geven. Hang deze tips uit in uw club, cafetaria of stallen zodat iedere lesgever, sporter, ouder of andere paardensportliefhebber even bij dit thema kan stilstaan. Het zijn algemene tips die wij onze sportbeoefenaars willen meegeven en die ook u of uw lesgever kunnen benadrukken in uw werking.

U kunt ze hieronder gratis downloaden.

juli 2014
augustus 2014
september 2014
 
Oktober 2014
November 2014
December 2014
Januari 2015
Februari 2015
Maart 2015
April 2015

 


Ethisch Verantwoord Sporten voor sportbeoefenaars en ouders

Net zoals de VLP-clubs, kunnen ook de sportbeoefenaars en hun ouders een steentje bijdragen tot Ethisch Verantwoord Sporten. Hieronder vindt je enkele tips!

Recreatieve sporters

Als recreatieve sporter ben je één van de 30 000 leden die gebeten is door de paardenmicrobe. Je bent vaak in de club, op de baan of in de natuur. Voor jou zijn plezier en vriendschap de belangrijkste begrippen in de sport. In volgend bestand kan je enkele nuttige tips en afspraken terugvinden die op jou van toepassing zijn.

KLIK HIER VOOR RECREATIEVE TIPS

Competitieve sporters

Speciaal voor de competitieve sporters ontwikkelde VLP ‘gedragscodes in de paddock’.
U kunt hieronder de codes terugvinden voor dressuur en springen.

KLIK HIER VOOR GEDRAGSCODE DRESSUUR

KLIK HIER VOOR GEDRAGSCODE SPRINGEN

Uiteraard gelden in de andere disciplines ook gedragscodes. Vaak zijn deze gedragscodes beschreven in de wedstrijdreglementen. Neem deze dus zeker grondig door vooraleer je de stap maakt naar de wedstrijdsport.

Ouders

Uiteraard zijn ouders ook vaste klant in de club. We geven hieronder graag wat nuttige tips mee voor de gemotiveerde paardensport-ouders!

KLIK HIER VOOR TIPS VOOR OUDERS

Rijdt jouw kind nog maar net paard? Lees dan hieronder de brochure “Help mijn kind rijdt paard!”. In deze brochure kom je alles te weten over de favoriete sport van jouw oogappel.

KLIK HIER voor de BROCHURE "HELP MIJN KIND RIJDT PAARD!”

 

Ethisch Verantwoord Sporten voor lesgevers en clubbestuurders

In 2012 ontwikkelde VLP een EVS-brochure voor lesgevers in VLP-clubs. Deze afspraken gelden uiteraard ook voor clubbestuurders die dagdagelijks met hun leden en lesgevers in contact komen.

BEKIJK HIER DE EVS-BROCHURE VOOR LESGEVERS.

 

Ethisch Verantwoord Sporten voor iedereen!

Ethiek is niet altijd een zwart-wit verhaal. Wat voor de ene persoon als zelfsprekend wordt beschouwd, kan voor de andere persoon uit den boze zijn. Dit is niet alleen een feit in de paardensport, ook in andere sporten, werksituaties of in het dagdagelijkse leven komen meningsverschillen op gebied van ethiek voor.

Iedere paardensportliefhebber kan zijn steentje bijdragen tot Ethisch Verantwoord Sporten. Wedstrijdreglementen, huishoudelijke reglementen, duidelijke afspraken, controles, …, het zijn allemaal voorbeelden die negatieve effecten in de sport kunnen verminderen.

Maar ondanks deze maatregelen wordt er ook een persoonlijke inspanning gevraagd van iedere paardensportliefhebber. Solidariteit, veiligheid, welzijn van mens en dier en tal van andere aspecten zijn nodig om de paardensport te maken tot een sport voor iedereen. 

Gebruik in alle situaties je GEZOND VERSTAND! Dan blijft paardrijden gegarandeerd de tofste sport van Vlaanderen!

 

Maak het verschil! Op deze manier… 

 

 

 Partners:


met steun van:

media partners: 
rss feed
VLP © 2017 all rights reserved • Design by PwebDisclaimerhome - jumping - dressuur - eventing - mennen - reining - endurance - horse-ball - voltige - para equestrian