contact - sitemap - zoeken
MOMENTEEL
32296
leden

Veiligheid

 

ZET 'M OP!

HOU AFSTAND!

JAAR VAN DE VEILIGHEID

HET VLAAMS PAARDENLOKET

SPORT EN VERKEER

 
 
     

   

 ZET 'M OP!

 
In het teken van veiligheid lanceert VLP de campagne “Zet ‘m op!”. Met deze campagne wil VLP het dragen van de ruiterhelm of toque in de paardensport extra promoten.

 

De gevolgen van een val met een hoofdletsel zijn vaak aanzienlijk. In het beste geval komt de ruiter er met wat schrammen vanaf, maar ook zwaardere letsels zoals een whiplash, een hersenschudding, fracturen op het hoofd, open wonden en zelfs verlammingen kunnen voorkomen.
Wie bij een val geen ruiterhelm draagt, heeft een hogere kans om een ernstig hoofdletsel op te lopen. De ruiterhelm vangt namelijk de eerste klap op. Door de inwendige bescherming wordt het hoofd ook beschermd bij contact met externe voorwerpen. Zowel in de recreatie- als in de wedstrijdsport heeft de ruiterhelm zijn nut reeds bewezen.

Een ongeval kan iedereen overkomen, ook bij de sporters die denken van niet. Het ongeval wordt namelijk niet altijd veroorzaakt door de sporter zelf. Externe factoren spelen vaak een belangrijke rol. We denken hierbij aan een andere ruiter die van zijn paard valt, een paard dat opschrikt van een voorbij rijdende vrachtwagen, een vreemd geluid of voorwerp waar het paard niet mee vertrouwd is, onoplettendheid van een toeschouwer, een lachend kind dat voorbij rent… Ook al heb je al jaren ervaring, je hebt nooit de garantie dat je het ongevallenstadium voorbij bent. Net zoals bij autorijden, kunnen ook de meest ervaren chauffeurs betrokken raken bij een ongeval. Dit geldt ook in de paardensport.

De laatste jaren merken we dankzij campagnes dat de ruiterhelm aan populariteit wint, maar toch zien we nog vaak dat jongeren en volwassenen geen ruiterhelm dragen tijdens het paardrijden. En laat jongeren en volwassenen nu net de doelgroep zijn die een voorbeeldfunctie dragen naar kinderen toe.

In clubs is het vaak verplicht om een ruiterhelm te dragen tijdens de clublessen. VLP hoort vaak dat clubverantwoordelijken ruiters met een eigen paard niet kunnen verplichten om een ruiterhelm te dragen. Vanuit VLP raden we ten zeerste aan om het dragen van een toque op te nemen in het huishoudelijk reglement van de club, waardoor iedereen die de piste betreedt, een ruiterhelm moet dragen. Dit is een kwestie van afspraken maken en bepaalde gewoontes creëren.

Sinds dit jaar is het ook vanaf FEI-niveau verplicht om een ruiterhelm te dragen op het wedstrijdterrein. Zowel tijdens de wedstrijd als tijdens het inrijden, worden ‘toque-loze’ hoofden niet meer getolereerd. Wie zich niet aan deze regel houdt, wordt bestraft en kan zelfs uitgesloten worden. Enkel in de discipline voltige en reining gelden nog andere reglementen door de eigenheid van deze disciplines.
Uit deze bepalingen blijkt dat niet alleen op Vlaams niveau, maar ook op internationaal niveau het belang van de ruiterhelm wordt erkend. We vragen dan ook iedereen om zijn steentje bij te dragen, zodat deze regel op termijn een evidentie wordt.

Samen zetten we ‘m op!

Om de ruiterhelm nog meer te promoten, hebben we 3 verschillende affiches ontwikkeld. Twee voor clubs en één voor wedstrijdorganisatoren. VLP-clubs kunnen 2 van deze affiches gratis aanvragen via karen@vlp.be.

Vermeld in de mail duidelijk volgende zaken:

- Naam club
- Clubnummer
- Correspondentieadres van de club
- Naam van de clubverantwoordelijke

Opgelet: de oplage is beperkt en de affiches worden verspreid zolang de voorraad strekt!
 

Bestel deze affiches vandaag nog en zet samen met ons de toque op!
 

Klik hieronder op de affiches om deze te downloaden.

Mogelijkheid om de 3 affiches te uploaden

         

 
 

HOU AFSTAND!

 

In 2012 lanceerde VLP de campagne “Hou afstand!”. In clubs zijn de meeste ongevallen te wijten aan het feit dat sporters te weinig afstand houden bij het rijden, het opstijgen of bij het poetsen. VLP wil haar clubs, lesgevers en sporters aansporen om goed op te letten bij deze activiteiten. Niet alle paarden zijn even verdraagzaam tegenover elkaar of tegenover vreemde personen. Wees dus steeds attent wanneer je in de gang een paard wil passeren of wanneer je je met meerdere paarden in de piste bevindt.

 

In teken van deze campagne ontwikkelde VLP 3 affiches voor haar clubs. Deze werden ook gratis verspreid. Wie deze oplage gemist heeft, kan hieronder de affiches vrijblijvend downloaden.

Mogelijkheid om de 3 affiches te uploaden

 

 

 

 

 

 

 JAAR VAN DE VEILIGHEID

 

 

 

 

 

 

2011 werd door VLP uitgeroepen tot “Jaar van de veiligheid”.

 

In de paardensport zijn er verscheidene zaken waar je als sporter of andere paardensportliefhebber rekening mee moet houden. Je sport namelijk steeds samen met een dier. Geen fiets of ander vervoersmiddel, maar een levend wezen met een eigen willetje! De veiligheid in de paardensport bevorderen kan je dan ook door rekening te houden met verschillende aspecten. Deze aspecten werden door VLP toegelicht in verschillende thema’s.

Iedere maand werd een nieuw veiligheidsthema toegelicht. Een geschikte verzekering, het unieke karakter van een paard, het verkeersreglement voor ruiters en menners, pisteafsluitingen en tal van andere onderwerpen werden besproken.

Alle thema’s zijn verzameld op de website www.veiligpaardrijden.be. Je kunt hieronder ook op iedere cartoon klikken voor meer informatie over het onderwerp.

Thema 1: Verzekeringen

 

 


Thema 2: De ruiterhelm

 

Thema 3: Paardenkarakter

 

Thema 4: Het juiste materiaal

Thema 5: Roken, alcohol en sporten
 

 

Thema 6: Gediplomeerde lesgevers

 

 

Thema 7: Afsluitingen
 

Thema 8: Netheid 

Thema 9: Verkeersreglementen

 

 

Thema 10: Afspraken in de piste

 

 

Thema 11: Geschikte kledij
 

 

 

Overzicht: de 11 van 2011
 

 

 

 

HET VLAAMS PAARDENLOKET

De Vlaamse paardenhouderij is aan een sterke opmars bezig. Naar schatting telt Vlaanderen meer dan 150.000 paarden en 200.000 betrokken personen. 

In 2008 en 2009 organiseerde de Vlaamse Minister-President 7 dialoogdagen met de paardensector om zowel de problemen als mogelijkheden in kaart te brengen. Hieruit vloeide het Vlaams Actieplan Paardenhouderij voort waarin onder andere de oprichting van het Vlaams Paardenloket werd opgenomen.

Doorheen de dialoogdagen werd immers duidelijk dat de paardensector en de overheid een grote nood aan informatie hadden. Er bestond in Vlaanderen geen aanspreekpunt waar de paardenhouder met zijn specifieke vragen of noden terecht kon. Ook bij de overheid bleek er een tekort aan kennis over de paardenhouderij. Zo was het niet altijd even duidelijk wie zij diende aan te spreken met betrekking tot onderwerpen met een impact op de paardenhouderij.

Om aan deze verzuchtingen tegemoet te komen, groeide het voorstel om een Vlaams Paardenloket op te richten dat enerzijds als partner van de sector en de overheid kan optreden en anderzijds kan instaan voor advisering en informatieverstrekking. Na overleg met verschillende betrokken partijen werd, in 2009, de oprichting van het Vlaams Paardenloket een feit.

Iedereen kan gratis terecht bij het Vlaams Paardenloket voor alle vragen met betrekking tot de paardenhouderij en haar wetgeving.

Je kent zeker hun bekendste campagne: “Paard op de baan? Kalm aan!”. Deze campagne werd gelanceerd om bestuurders van motorvoertuigen te sensibiliseren kalm te rijden in de buurt van paarden en pony’s.
Vaak weten weggebruikers niet hoe ze moeten reageren wanneer er zich paarden op de openbare weg begeven. Handelingen zoals er snel voorbij rijden, bruuske bewegingen maken, claxonneren… zijn vaak de eerste reflexen van deze bestuurders. Deze campagne geeft meer informatie weer over hoe je je precies moet gedragen in de buurt van paarden op de openbare weg. Ook wanneer de paarden tekenen van angst vertonen.

Hiernaast sensibiliseert hun laatste campagne “Goed ge-ëqui-peerd de weg op” de paardensporters op de openbare weg om goed op te vallen in het verkeer. Respect in het verkeer moet van 2 kanten komen. Als sporter kan je dus zeker jouw steentje bijdragen door op te vallen. Reflecterende kledij voor mens en dier, verlichting wanneer het donker wordt, opvallende accessoires… Al deze aspecten zorgen ervoor dat je opvalt in het verkeer, waardoor andere weggebruikers jou tijdig kunnen opmerken. Zij kunnen zich dan ook voorbereiden om jou op een veilige manier te passeren in het verkeer.

Meer informatie is terug te vinden op de website:
 www.vlaamspaardenloket.be.

 

 


 

SPORT EN VERKEER

Op de website www.sportenverkeer.be vind je alle informatie terug over paardrijden op de openbare weg.

Waar is jouw positie op de openbare weg? Wat moet ik steeds meenemen op de openbare weg? Hoe val ik op in het verkeer? Dit en tal van andere vragen worden beantwoord.

Deze website is zeker de moeite waard om door te nemen! Alle wetgevingen rond paardrijden op de openbare weg worden duidelijk uitgelegd en tal van voorbeelden en tips worden meegegeven. Bovendien is de informatie aangenaam geschreven, zodat je geen saaie materie tegemoet gaat.Partners:


met steun van:

media partners: 
rss feed
VLP © 2018 all rights reserved • Design by PwebDisclaimerhome - jumping - dressuur - eventing - mennen - reining - endurance - horse-ball - voltige - para equestrian