contact - sitemap - zoeken
MOMENTEEL
34608
leden

Verkiezingen VLP 2017


De beleidsperiode 2013-2016 zit er op en dat wil zeggen dat VLP een nieuwe raad van bestuur en nieuw dagelijks bestuur heeft gekozen. Tijdens de buitengewone algemene vergadering van 23 januari 2017 in Brussel werden de tien commissies verkozen. Tijdens de algemene vergadering van 20 maart 2017 in Sint-Niklaas werden nadien de raad van bestuur en dagelijks bestuur gekozen.

 

Bestuur beleidsperiode 2017-2020

Na maar liefst 4 ambtstermijnen en bijna 16 jaar voorzitterschap gaf Mark Wentein de fakkel door aan Glenn Maes. Hij gaat met de nieuwe bestuursploeg, gevuld met enkele vertrouwde gezichten met ervaring en enkele nieuwe krachten, de komende vier jaar vol goede moet tegenaan.

Dagelijks bestuur

voorzitter Glenn Maes
eerste ondervoorzitter Jan Friant
tweede voorzitter Stijn Geuvens
secretaris-generaal Philippe De Meersman
penningmeester Jimmy Claesen

In de raad van bestuur zetelen 5 afgevaardigden commissie clubwerking, 9 afgevaardigden van de sportieve commissies en 5 afgevaardigden van de provinciales.

Klik hier en maak kennis met de RAAD VAN BESTUUR.

De resultaten van de commissie-verkiezing

In totaal waren 222 van de 436 stemgerechtigde VLP-clubs via vertegenwoordiging of volmacht aanwezig op de buitengewone algemene vergadering. Deze clubs hebben de bevoegdheid om via maximaal 3 stemrondes te beslissen wie de komende beleidsperiode 2017-2020 deel uitmaakt van deze 10 commissies. Na de eerste stemronde werd duidelijk dat voor 9 commissies één stemronde genoeg was om de nieuwe commissieleden aan te duiden. Enkel voor de commissie clubwerking kwam er een tweede stemronde aan te pas. Voor geen enkele commissie was een derde stemronde of loting nodig.
 
De commissieleden bepalen mee het sportief beleid van de vzw Vlaamse Liga Paardensport vanuit de commissie voor één of meerdere disciplines. De commissie clubwerking bepaalt het recreatief beleid.
 


De gedetailleerde verkiezingsprocedure en taken van de commissies vindt u terug in dit uitreksel van het huishoudelijk reglement.
Partners:


met steun van:

media partners: 
rss feed
VLP © 2018 all rights reserved • Design by PwebDisclaimerhome - jumping - dressuur - eventing - mennen - reining - endurance - horse-ball - voltige - para equestrian