contact - sitemap - zoeken
MOMENTEEL
39704
leden

Verzekeringen - Aangifte ongeval

Wat moet ik doen bij een ongeval ? KLIK HIER
 

Aangifteformulieren en L.O. en B.A.


1. Lichamelijke ongevallen (L.O.)

  • KLIK HIER om het aangifteformulier LO van Arena nv en VLP vzw te downloaden.
     

2. Burgerlijke aansprakelijkheid (B.A.)

BELANGRIJK OM TE WETEN!
Er bestaat tussen de verzekeringsondernemingen een overeenkomst (art. 45 van de Wet van 25 juni 1992 op de landsverzekering) waarin afspraken worden gemaakt tussen de verzekeringsmaatschappijen welke maatschappij in welke rang tussenkomt. 
Dat wil concreet zeggen dat in sommige gevallen aangaande burgerlijke aansprakelijkheid (BA), ook de familiale aangesproken wordt, of hierop wordt verhaald. Daarom is het belangrijk om in ongevallen met betrekking op BA ook reeds het schadegeval door te geven aan uw familiale verzekering indien deze voorhanden is. De franchise die meestal op een familiale verzekering van toepassing is wordt gedragen door Arena.

De aangifte dient te gebeuren door het VLP-lid die schade heeft toegebracht aan een derde, niet door het slachtoffer of benadeelde.

  • KLIK HIER om het aangifteformulier BA van Arena nv en VLP vzw te downloaden.

3. Aangifte rechtsbijstand

Situatie: een meisje en haar paard worden aangereden door een voertuig en het paard loopt hierbij lichamelijke schade op. Wat als de chauffeur van de wagen weigert om zijn verzekering aan te spreken en je gerechtelijke stappen wenst te ondernemen?

Antwoord: op voorwaarde dat het meisje een CI-verzekering heeft, kan ze beroep doen op de dekking rechtsbijstand om haar kosten te recupereren. Ze kan hiervoor zonder enig probleem aangifte doen bij de verzekeringsmaatschappij (ARENA nv) waarna wordt bekeken welke stappen het best ondernomen kunnen worden. Deze aangifte rechtsbijstand kan via een gewone mail met in bijlage een scan van alle documenten waarover men beschikt betreffende het voorval. ARENA nv neemt desgevallend opnieuw contact op met de verzekerde mochten ze meer info nodig hebben.

Meldingsplicht ongeval

Vanaf 1 januari 2010 geldt een meldingsplicht van 10 dagen. Dit houdt in dat je een ongeval binnen de 10 dagen na het voorval schriftelijk moet doorgeven aan het VLP-secretariaat via melissa@vlp.be. Volgende gegevens moet je doorgeven: naam slachtoffer, plaats, datum en korte omschrijving van het ongeval.
 
Het is wenselijk om ook het aangifteformulier binnen de 10 dagen te bezorgen maar dit is niet verplicht. 
 
Opgelet

De meldingsplicht vervangt het aangifteformulier niet. Voor een correcte behandeling van een aangifte, moet het aangifteformulier nog steeds gebruikt worden !
 

Nog niet volledig hersteld en de sportactiviteit reeds hervatten? Let op!

Wanneer je nog niet volledig hersteld bent van een vorig ongeval en je beslist om toch opnieuw te rijden, dan zijn de medische kosten opgelopen ná het hernemen van de sportactiviteiten conform de algemene voorwaarden niet meer gedekt. Dit geldt voor het bestaande of eventueel nieuwe letsel.

Een voorbeeld: een ruiter heeft een plaaster aan de hand maar neemt toch nog deel aan lessen of wedstrijden. In principe* kan de verzekerde hier zelf over beslissen maar wanneer deze opnieuw valt, kan hij/zij de verzekering niet opnieuw aanspreken. Er is geen onderscheid tussen een eventueel nieuw letsel (bv. ruiter met hand in plaaster valt opnieuw en breekt zijn enkel) of een verergering van het reeds bestaande letsel (bv. ruiter met hand in plaaster valt op hand en plaaster is kapot of breuk is opnieuw open).

Een mogelijke uitzondering hierop is een attest van de behandelende geneesheer dat – ondanks het feit dat er nog geen volledige genezing is – de sport mag worden hervat (eventueel onder bepaalde voorwaarden).

*Los van wat al dan niet in de reglementen staat, kan iemand absoluut geweigerd worden om deel te nemen indien hij/zij duidelijk de sport niet op een veilige en verantwoorde manier kan beoefenen en dit niet alleen om de betrokkene zelf te beschermen maar ook de anderen die deelnemen aan de activiteit. VLP zet veiligheid voorop dus te voorziene risico's moeten te allen tijde vermeden worden.Partners:

met steun van:

media partners:


 
rss feed
VLP © 2019 all rights reserved • Design by PwebDisclaimerhome - jumping - dressuur - eventing - mennen - reining - endurance - horse-ball - voltige - para equestrian