contact - sitemap - zoeken
MOMENTEEL
39963
leden

Kalenderaanvraag 2020 Dressuur


In de tweede helft van het jaar starten we met de voorbereidingen van het sportief seizoen 2020.

Hieronder vindt u dan ook belangrijke informatie terug aangaande de aanvraag voor (inter)nationale dressuurwedstrijden voor het jaar 2020.

De opmaak van de kalender gebeurt in 2 fases.

 

Fase 1: Internationale wedstrijden en Belgische kampioenschappen

Ten laatste op 25 augustus 2019 dient u een datum (of data) aan te vragen voor deze wedstrijden.

Na 25 augustus kunnen deze wedstrijden enkel nog aangevraagd worden mits akkoord van de andere organisatoren en de federatie die op die datum een (inter)nationaal concours toegekend gekregen hebben voor dezelfde categorie van ruiters.

KLIK HIER OM UW LOGIN AAN TE MAKEN EN VUL HET FORMULIER FASE 1 IN.

KLIK HIER voor het stappenplan voor kalenderaanvragen

Fase 2: Nationale wedstrijden, 
Bekerwedstrijden en Cyclus jonge paarden

Ten laatste op 1 oktober 2019 dient u een datum (of data) aan te vragen voor CDN’s (inclusief Bekerwedstrijden) en (cyclus) jonge paarden

Gelieve ook te noteren of u jeugdproeven en/of nationale para-equestrianproeven wenst op te nemen in uw programma.

KLIK HIER voor het lastenboek dat in 2019 voor de organisatie van CDN's werd gehanteerd.

KLIK HIER voor het stappenplan voor kalenderaanvraag FASE 2 - deadline fase 2 dinsdag 1 otktober 2019.

Procedure

De wedstrijden worden per fase aangevraagd via een afzonderlijk formulier (zie link). Per wedstrijd dient er één formulier ingevuld en verstuurd te worden. Enkel aanvragen die verstuurd worden binnen de kalenderapplicatie zullen in rekening genomen worden.
De ingestuurde aanvragen worden via een online applicatie verstuurd. U ontvangt een bevestigingsmail bij de versturing van uw aanvraag.

Voor de aanvragen binnen fase 2 dient er rekening te worden gehouden met artikel 432 (p.16) van het nationaal dressuurreglement:

De kalender wordt vastgelegd door de Dressuurcommissie van de KBRSF, volgens volgende prioriteitsregels:

  • een maximum van 3 CDN's per kalendermaand
  • Een organisator met een uitzonderlijke hippische infrastructuur, als dusdanig erkend door de KBRSF commissie, kan een uitzonderlijke aanvraag indienen; in de eerste ronde
  • Een organisator welke het voorgaande jaar ook organiseerde, zal een eerste datum krijgen in de tweede ronde, op voorwaarde dat er geen wedstrijd geannuleerd werd in het voorgaande jaar;
  • Een nieuwe organisator krijgt in een derde ronde, een gevraagde datum toegewezen, voor zover nog vrij;
  • Een tweede datum zal toegekend worden aan bovenstaande organisatoren, voor zover nog vrij;
  • Idem voor volgende data.
  • Per accomodatie kunnen er niet meer dan 3 CDN's georganiseerd worden gedurende de periode van 1 april tot en met 31 oktober van elk kalenderjaar

Op het nationaal territorium kan slechts één enkele CDN worden georganiseerd tijdens hetzelfde weekend of tijdens opeenvolgende dagen. Indien beide wedstrijden andere proeven organiseren is dit wel toegelaten.

In de praktijk komt het erop neer dat alle aanvragen vóór 1/10 moeten ingediend worden, maar dat er per aanvraag een prioriteit in data kan vooropgesteld worden door de organisator. Indien de organisator meerdere wedstrijden wenst te organiseren in 2020 dient deze ook meedere aanvragen in te dien en telkens de data volgens prioriteit in te vullen.

 

Algemene opmerkingen

Indien een organisator een wedstrijd annuleert, wordt deze datum terug open gesteld voor andere organisatoren.

Indien een organisator na opmaak van de kalender zaken wenst te wijzigen of toe te voegen, moet er een akkoord zijn van de Liga/ Federatie en de andere (inter)nationale organisatoren binnen diezelfde datum en categorie.

Voor internationale wedstrijden zal de betaling van de kalenderrechten opgevraagd worden in december. Er wordt gelijktijdig een factuur opgemaakt voor 25% van de organisatierechten met een maximum van 1000€ per OC. Bij annulatie kan dit voorschot niet meer gerecupereerd worden.

Contact

KBRSF: Vragen en/of bemerkingen: Clara Van Laer -  calendar@equibel.be

Het VLP-secretariaat van uw discipline: