contact - sitemap - zoeken
MOMENTEEL
35029
leden

Kalenderaanvraag 2019 Dressuur


In de tweede helft van het jaar starten we met de voorbereidingen van het sportief seizoen 2019.

Hieronder vindt u dan ook belangrijke informatie terug aangaande de aanvraag voor (inter)nationale dressuurwedstrijden voor het jaar 2019.

De opmaak van de kalender gebeurt in 2 fases.

 

Fase 1: Internationale wedstrijden en Belgische kampioenschappen

Ten laatste op 25 augustus 2018 dient u een datum (of data) aan te vragen voor deze wedstrijden.

Na 25 augustus kunnen deze wedstrijden enkel nog aangevraagd worden mits akkoord van de andere organisatoren en de federatie die op die datum een (inter)nationaal concours toegekend gekregen hebben voor dezelfde categorie van ruiters.


KLIK HIER voor het aanvraagformulier van fase 1 - aanvragen reeds afgesloten
 

Fase 2: Nationale wedstrijden, 
Bekerwedstrijden en Cyclus jonge paarden

Ten laatste op 1 oktober 2018 dient u een datum (of data) aan te vragen voor CDN’s (inclusief Bekerwedstrijden) en (cyclus) jonge paarden

Gelieve ook te noteren of u jeugdproeven en/of nationale para-equestrianproeven wenst op te nemen in uw programma.

KLIK HIER voor het lastenboek dat zal gehanteerd worden voor de CDN's in 2019.


KLIK HIER voor het aanvraagformulier van fase 2 (beschikbaar na 1 september)
 

Procedure

De wedstrijden worden per fase aangevraagd via een afzonderlijk formulier (zie aanvraagdocumenten per fase). Per wedstrijd dient er één formulier ingevuld te worden.

Voor de aanvragen binnen fase 2 dient er rekening te worden gehouden met artikel 432 (p.22) van het nationaal dressuurreglement:

De kalender wordt vastgelegd door de Dressuurcommissie van de KBRSF volgens volgende prioriteitsregels:

  • Een organisator met een uitzonderlijke hippische infrastructuur, asdusdanig erkend door de KBRSF commissie, kan een uitzonderlijke aanvraag indienen; in de eerste ronde
  • Een organisator welke het voorgaande jaar ook organiseerde zal een eerste datum krijgen in de tweede ronde, op voorwaarde dat er geen wedstrijd geannuleerd werd in het voorgaande jaar;
  • Een nieuwe organisator krijgt in een derde ronde, een gevraagde datum toegewezen, voor zover nog vrij;
  • een tweede datum zal toegekend worden aan bovenstaande organisatoren, voor zover nog vrij;
  • idem voor volgende data

In de praktijk komt het erop neer dat alle aanvragen vóór 1/10 moeten ingediend worden, maar dat er op het blad van de aanvragen, enkel indien een organisatie meerdere dagen aanvraagt, moet aangeduid worden welke datum de 1e keuze geniet, welke de 2e en zo verder.

 

Algemene opmerkingen

Indien een organisator een wedstrijd annuleert, wordt deze datum terug open gesteld voor andere organisatoren.

Indien een organisator na opmaak van de kalender zaken wenst te wijzigen of toe te voegen, moet er een akkoord zijn van de Liga/ Federatie en de andere (inter)nationale organisatoren binnen diezelfde datum en categorie.

Voor internationale wedstrijden zal de betaling van de kalenderrechten opgevraagd worden in december. Er wordt gelijktijdig een factuur opgemaakt voor 25% van de organisatierechten met een maximum van 1000€ per OC. Bij annulatie kan dit voorschot niet meer gerecupereerd worden.

Vragen en inlichtingen: calendar@equibel.be