contact - sitemap - zoeken
MOMENTEEL
39726
leden

ENDURANCE - Inschrijven

 


Inschrijvingsprocedure VLP-ruiters voor alle endurance wedstrijden

 

 

De sluitingsdag van de wedstrijd is steeds op maandag 24u, 1 week voor aanvang van de wedstrijd.
Er kan kosteloos geannuleerd worden door een schriftelijke melding te versturen voor de sluitingsdag naar marlies@vlp.be. Annulaties na sluitingsdag worden niet meer terugbetaald maar mogen uiteraard steeds gemeld worden.

Na sluitingsdag zullen enkel nog ruiterwissels OF paardenwissels worden toegestaan. Wijzigen van combinatie of reeks zal NIET worden aanvaard. De wijziging moet per mail worden doorgegeven via marlies@vlp.be met de vermelding van de nodige licentie- of immatriculatienummers uiterlijk tot vrijdag voor de wedstrijd. Bij wijzigingen ter plaatse zal een administratieve kost gevraagd worden door de organisatoren. 

Inschrijven kan volgens deze procedures: Online | Offline | Ter plaatse
 

Online inschrijven

Online inschrijven gebeurt via www.equibel.be
 
Online tarief:
 • 20km: 15€
 • 30km: 25€
 • 40km: 25€
 • 60km: 25€
 • 80km: 40€

Offline inschrijven

Voor de sluitingsdag heeft Marlies De Smet (marlies@vlp.be) een e-mail nodig met volgende gegevens:
 • Naam van de ruiter
 • Licentienummer
 • Naam van het paard
 • Immatriculatienummer
 • Naam en datum van de wedstrijd
 • Reeks waaraan je wenst deel te nemen
 • Betalingsbewijs !!!
Bij deze mail stop je eveneens het betalingsbewijs van de inleg aan OFFLINE tarief. Het offline tarief is het online tarief + 5€ (behalve voor 20km).
 
Offline tarief:
 • 20km: 15€
 • 30km: 30€
 • 40km: 30€
 • 60km: 30€
 • 80km: 45€
De inleg moet gestort worden op het VLP-rekeningnummer:
IBAN: BE06 4410 6333 8122
BIC: KREDBEBB
Met volgende vermelding: naam van de wedstrijd – naam van de reeks – naam van de ruiter
 
Opgelet! Je zal steeds een bevestiging krijgen van je offline inschrijving. Dit zal misschien niet meteen zijn, maar indien je voor dinsdagmiddag (12.00u) voor de wedstrijd geen antwoord hebt gekregen moet je VLP telefonisch contacteren op het nummer 09 274 10 43, zoniet zal de inschrijving alsnog als te laat beschouwd worden.
 

Inschrijvingen ter plaatse

Elke ruiter kan ook ter plaatse inschrijven. 
De organisatie beschikt over een lijst van alle endurancelicenties die de vrijdagmiddag op ok staan. Enkel ruiters die op deze lijst zullen startgerechtigd zijn.
 
Opgelet! Indien u over minimum een 02 jumping-, 02 dressuurlicentie,… beschikt, neemt u best uw licentiekaartje mee naar de wedstrijd of vraagt u een mail ter bevestiging van uw licentie via marlies@vlp.be.
 
Voor de start moet de inleg aan tarief “ter plaatse” betaald worden. De inleg ter plaatse = online tarief x 2 (behalve voor 20km)
 
Tarief ter plaatse:
 • 20km: 15€
 • 30km: 50€
 • 40km: 50€
 • 60km: 50€
 • 80km: 80€
Wie niet volgens de correcte procedure inschrijft, zal het tarief ter plaatse moeten betalen.
 

Inschrijvingsprocedure Nederlandse en Duitse ruiters voor VLP-wedstrijden

De sluitingsdag van de wedstrijd is steeds op maandag 24u00 1 week voor aanvang van de wedstrijd. Er kan kosteloos geannuleerd worden indien er een schriftelijke melding wordt verstuurd voor de sluitingsdag naar marlies@vlp.be. Annulaties na sluitingsdag worden niet meer terugbetaald maar mogen uiteraard steeds gemeld worden.

 
Deze inschrijvingsprocedure geldt enkel voor VLP-wedstrijden. De VLP-wedstrijden kan je als volgt herkennen: Hier kan je steeds de kalender van alle endurancewedstrijden en de voorprogramma’s terugvinden. Indien er bij groepering VLP staat, betreft het een wedstrijd die door de Vlaamse Liga Paardensport wordt georganiseerd en gelden dus onderstaande inschrijvingsprocedures. 

Nederlandse deelnemers op CEN's - Buiten wedstrijd starten

Nederlandse ruiters dienen een riding permission (RP) voor te leggen om aan de start te komen van CEN's. Of een combinatie al dan niet buiten wedstrijd dient te starten, is afhankelijk van de hoogste klasse waarvoor het paard een RP heeft:
 • Klasse 1: 20km en 30 km
 • Klasse 1-2: 30km, 40km, 60km
 • Klasse 1-2-3: 80km
Men kan enkel starten in de reeksen waartoe men toegelaten is volgens de RP. Wie toegelaten is tot klasse 4, rijdt de reeksen tem 60km buiten wedstrijd.
 

Offline inschrijven

Voor de sluitingsdag stuur je een e-mail naar marlies@vlp.be met volgende gegevens:
 • Naam van de ruiter
 • Naam van het paard
 • Naam en datum van de wedstrijd
 • Reeks waaraan je wenst deel te nemen
 • Toelating (Riding Permission) van de FFE/KNHS/Lux. federatie dat je de toelating geeft om met het ingeschreven paard te starten op Belgische nationale wedstrijden in de ingeschreven reeks.
 • Betalingsbewijs !! 
Bij deze mail stop je eveneens het betalingsbewijs van de inleg aan OFFLINE tarief (Offline tarief = online tarief + 5€ (behalve voor 20km))
 
Offline tarief:
 • 20km: 15€
 • 30km: 30€
 • 40km: 30€
 • 60km: 30€
 • 80km: 45€
De inleg moet gestort worden op het VLP-rekeningnummer:
IBAN: BE06 4410 6333 8122
BIC: KREDBEBB
Met volgende vermelding: naam van de wedstrijd – naam van de reeks – naam van de ruiter
 
Opgelet! Je zal steeds een bevestiging krijgen van je offline inschrijving. Dit zal misschien niet meteen zijn, maar indien je voor dinsdagmiddag (12.00u) voor de wedstrijd geen antwoord hebt gekregen moet je VLP telefonisch contacteren op het nummer 09 274 10 43, zoniet zal de inschrijving alsnog als te laat beschouwd worden.
 

Inschrijvingen ter plaatse

De buitenlandse ruiters kunnen ook ter plaatse inschrijven. Deze inschrijving zal enkel aanvaard worden indien de ruiter ook zijn riding permission (= toestemming van eigen federatie om te mogen starten in België) kan voorleggen.
 
Voor de start moet de inleg aan tarief “ter plaatse” betaald worden (Inleg ter plaatse = online tarief x 2 (behalve voor 20km))
 
Tarief ter plaatse:
 • 20km: 15€
 • 30km: 50€
 • 40km: 50€
 • 60km: 50€
 • 80km: 80€
Wie niet volgens de correcte procedure inschrijft, zal het tarief ter plaatse moeten betalen.
 

Inschrijvingsprocedure buitenlandse ruiters (niet KNHS, VDD) voor VLP-wedstrijden

OPGELET! Vanaf dit jaar zijn buitenlandse ruiters verplicht om een gastlicentie te nemen!
 

De sluitingsdag van de wedstrijd is steeds op maandag 24u00 1 week voor aanvang van de wedstrijd.

Er kan steeds kosteloos geannuleerd worden indien er een schriftelijke melding wordt verstuurd voor de sluitingsdag naar marlies@vlp.be. Annulaties na sluitingsdag worden niet meer terugbetaald maar mogen uiteraard steeds gemeld worden.
Deze inschrijvingsprocedure geldt enkel voor VLP-wedstrijden. De VLP-wedstrijden kan je als volgt herkennen: Hier kan je steeds de kalender van alle endurancewedstrijden en de voorprogramma’s terugvinden. Indien er bij groepering VLP staat betreft het een wedstrijd die door de Vlaamse Liga Paardensport wordt georganiseerd en gelden dus onderstaande inschrijvingsprocedures.
 

Offline inschrijven

Voor de sluitingsdag stuur je een e-mail naar marlies@vlp.be met volgende gegevens:
 • Naam van de ruiter
 • Naam van het paard
 • Naam en datum van de wedstrijd
 • Reeks waaraan je wenst deel te nemen
NIEUW! Bij deze mail stop je eveneens:
 • het betalingsbewijs gastlicentie (50 euro)
 • het betalingsbewijs van de inleg aan OFFLINE tarief (Offline tarief = online tarief + 5€ (behalve voor 20km))
Offline tarief:
 • 20km: 15€
 • 30km: 30€
 • 40km: 30€
 • 60km: 30€
 • 80km: 45€
De inleg en de gastlicentie moet gestort worden op het VLP-rekeningnummer:
IBAN: BE06 4410 6333 8122
BIC: KREDBEBB
Met volgende vermelding: naam van de wedstrijd – naam van de reeks – naam van de ruiter
 
Opgelet! Je zal steeds een bevestiging krijgen van je offline inschrijving. Dit zal misschien niet meteen zijn, maar indien je voor dinsdagmiddag (12.00u) voor de wedstrijd geen antwoord hebt gekregen moet je VLP telefonisch contacteren op het nummer 09 242 91 41, zoniet zal de inschrijving alsnog als te laat beschouwd worden.
 

Inschrijvingen ter plaatse

De buitenlandse ruiters kunnen ook ter plaatse inschrijven. 
 
Voor de start moet:
 • de gastlicentie ter plaatse worden betaald (50 euro)
 • de inleg aan tarief “ter plaatse” betaald worden (Inleg ter plaatse = online tarief x 2 (behalve voor 20km))
Tarief ter plaatse:
 • 20km: 15€
 • 30km: 50€
 • 40km: 50€
 • 60km: 50€
 • 80km: 80€
Wie niet volgens de correcte procedure inschrijft, zal het tarief ter plaatse moeten betalen.
 

Voorwaarden om deel te nemen aan een endurance wedstrijd (geldt niet voor buitenlandse ruiters)


Om te mogen deelnemen aan een wedstrijd moeten zowel de ruiters (licentie) als de paarden (immatriculatie) geregistreerd zijn.
 
Hieronder vind je een lijst met de nodige licenties en immatriculaties:
 
  Licentie Immatriculatie nodig?
20km L01 enkel registratie, geen betaling nodig
30km E02 ja
40km E02 ja
60km E02 ja
80km E04 ja
100 km E04 ja

KLIK HIER voor meer info over de immatriculaties
KLIK HIER voor meer info over de licenties
 
UITZONDERING! 20km is een initiatieproef
Voor deze proef volstaat een recreatieve vergunning (L01) die je moet aanvragen bij een VLP-club of die ter plaatse kan worden betaald. Het paard moet enkel geregistreerd worden (=immatriculatie), maar deze immatriculatie moet niet worden betaald.

 Partners:

met steun van:

media partners:


projecten:


 
rss feed
VLP © 2019 all rights reserved • Design by PwebDisclaimerhome - jumping - dressuur - eventing - mennen - reining - endurance - horse-ball - voltige - para equestrian