contact - sitemap - zoeken
MOMENTEEL
35008
leden

Kalenderaanvraag 2019 Jumping

 
In de tweede helft van het jaar starten we met de voorbereidingen van het sportief seizoen 2019.
Hieronder vindt u dan ook belangrijke informatie terug aangaande de aanvraag voor (inter)nationale jumpingwedstrijden voor het jaar 2019/2020*.

Net als voorgaande jaren, zal de opmaak van de kalender 2019/2020* gebeuren in 3 fasen.
 

Fase 1: Internationale Higer Level Events, Internationaal Lower Level Events (onder bepaalde voorwaarden) en Belgische Kampioenschappen


Ten laatste op  25 augustus 2018 dient u een datum (of data) aan te vragen voor deze wedstrijden.

Indien een organisator samen met zijn Higher Level Event tegelijkertijd ook Lower Level Events wenst te organiseren, dienen deze samen aangevraagd te worden.

De INDOOR Lower Level Events voor de eerste drie maanden van 2019 kunnen ook aangevraagd worden in fase 1.

Voor CSI5* en CSI-W wedstrijden is er een afzonderlijke deadline (zie reglement FEI). Deze data dienen minstens twee jaar op voorhand aangevraagd te worden. Dit dient eveneens aangevraagd worden via het aanvraagdocument fase 1 (zie Higher Level Event 2020*)

Na datum van 25 augustus kunnen Higher Level Events enkel nog aangevraagd worden mits akkoord van de andere organisatoren en de Federatie die op die datum een (inter)nationaal concours toegekend gekregen hebben voor dezelfde categorie van ruiters.

KLIK HIER voor het aanvraagdocument Fase 1. - aanvragen reeds afgesloten

 

 

Fase 2: Nationale en communautaire wedstrijden en Bekerwedstrijden


Ten laatste op 1 oktober 2018 dient u een datum (of data) aan te vragen voor volgende wedstrijden:

- Gold League
- Silver League (VLP) en Classic Tour (LEWB)
- Gouden Laars
- Bekerwedstrijden
- Cycluswedstrijden

Tegen midden september zal het aangepaste lastenboek 2019 dat gehanteerd zal worden voor deze organisaties eveneens gepubliceerd worden. (nog niet beschikbaar)

Na datum van 1 oktober kunnen geen van bovengenoemde wedstrijden aangevraagd worden.

KLIK HIER voor het aanvraagdocument Fase 2

KLIK HIER voor de Internationale kalender fase 1 (2019)

KLIK HIER voor het Lastenboek Jumping 2019

 

 

Fase 3: Internationaal Lower Level Events


Ten laatste op 1 november 2018 dient u een datum (of data) aan te vragen voor deze wedstrijden.

KLIK HIER voor het aanvraagdocument Fase 3 (beschikbaar na 1 oktober)

KLIK HIER voor de kalender 2019 fase 1 + fase 2

 

 

Procedure

De wedstrijden worden per fase aangevraagd via een afzonderlijk formulier (zie aanvraagdocumenten per fase). Per wedstrijd dient er één formulier ingevuld te worden.

Aanvraagdocument Fase 1 - aanvragen reeds afgesloten
Aanvraagdocument Fase 2 (beschikbaar na 1 september)
Aanvraagdocument Fase 3 (beschikbaar na 1 oktober)

 

 

Algemene opmerkingen


Indien een organisator van een Higher Level Event zijn wedstrijd annuleert of downgrade naar een Lower Level Event, wordt deze datum terug open gesteld voor andere organisatoren.

Indien een organisator na opmaak van de kalender zaken wenst te wijzigen of toe te voegen, moet er een akkoord zijn van de Federatie/Liga en de andere (inter)nationale organisatoren binnen diezelfde datum en categorie.

CSI5*/CSI-W dienen minimaal 2 jaar op voorhand aangevraagd te worden.

Voor Internationale wedstrijden zal de betaling van de kalenderrechten opgevraagd worden in december. Er wordt gelijktijdig een factuur opgemaakt voor 25% van de organisatierechten met een maximum van 1000€ per OC. Bij annulatie kan dit voorschot niet meer gerecupereerd worden.

Vragen en inlichtingen: calendar@equibel.be

 Partners:

met steun van:

media partners:


projecten:


 
rss feed
VLP © 2019 all rights reserved • Design by PwebDisclaimerhome - jumping - dressuur - eventing - mennen - reining - endurance - horse-ball - voltige - para equestrian