contact - sitemap - zoeken
MOMENTEEL
13972
leden

Nieuws

17/06/2016 | Algemeen |   |  

LRV en VLP geen fusie: een gemiste kans!


De algemene vergadering van LRV heeft op 15 juni 2016 beslist om de LRV niet te willen ontbinden en bijgevolg niet over te gaan tot een fusie met VLP.

VLP vindt dit absoluut een gemiste kans voor de lange termijn toekomst van de sport die haar zo geliefd is.  Een fusie tussen VLP en LRV had de positie van de paardensport in al zijn facetten kunnen verstevigen in het Vlaamse landschap. Deze schaalvergroting, die altijd unieke opportuniteiten met zich meebrengt, zou een logische positieve impact hebben naar alle leden. 

Het VLP-bestuur is er altijd van overtuigd geweest dat het samengaan van VLP en LRV het enige juiste was voor het paardensportlandschap in Vlaanderen. Het nieuwe decreet op de georganiseerde sportsector die in voege gaat vanaf 1 januari 2017 was de trigger om de gesprekken op te starten. Het decreet schrijft namelijk voor dat enkel nog één sportfederatie per sporttak erkend én gesubsidieerd zal worden naast de omnisportfederaties. Aangezien VLP een aanbod heeft van basis tot en met topsport en de internationale link heeft met FEI zal enkel VLP erkend en gesubsidieerd worden als paardensportfederatie (als unisportfederatie). LRV kan enkel nog erkend worden. Het was dus het uitgelezen moment om de handen in elkaar te slaan. Zodat alle middelen bij de paardensport blijven. Maar helaas … LRV kiest voor haar eigen weg.

Mark Wentein, VLP-voorzitter reageert: “Een gemiste kans voor de paardensport in Vlaanderen. Het ware goed geweest dat beide federaties in één zouden opgegaan zijn. Dan zou iedere sportbeoefenaar (recreatief en competitief) binnen één federatie, zijn favoriete hobby, naar gelang zijn interesse, in alle geledingen met respect voor ieders eigenheid, in alle Vlaamse provincies hebben kunnen uitoefenen.”

Hij stelt verder: “LRV koos duidelijk voor zijn eigen historische roots en structuren. VLP heeft hier geen enkele beslissing in genomen of aan beïnvloeding gedaan. We stonden open voor de nieuwe ontwikkelingen. Zo fusioneerden we in 2004 al met succes met BOMARI en heeft de VLP toen getoond, om bij samengaan ieders werking en eigenheid te respecteren. Besliste zaken nemen echter geen keer. VLP wenst LRV succes in hun verdere toekomst.”  

VLP zal haar nu binnen haar eigen geledingen beraden over deze beslissing. Dit zal een basis vormen voor het opstellen van het beleidsplan met het oog op de volgende Olympiade. Reken maar op een ambitieus plan.

Meer informatie is te verkrijgen bij Lies Vlamynck (directeur VLP) - lies@vlp.be

Altijd dat stapje voor…

VLP is de grootste door Sport Vlaanderen erkende paardensportfederatie. Met meer dan 37.000 actieve leden in bijna 600 clubs, maneges, rijscholen en organisatoren in 5 Provinciale afdelingen beoefenen we alle FEI erkende disciplines van basis tot de top. Ook voor brevetten, sportkampen, opleidingen en recreatie is VLP leidinggevend.

Meer info www.vlp.beAuteur: Femke Brosens
Foto's: VLP
« ga terug

Partners:

met steun van:

media partners: 
rss feed
VLP © 2019 all rights reserved • Design by PwebDisclaimerhome - jumping - dressuur - eventing - mennen - reining - endurance - horse-ball - voltige - para equestrian