contact - sitemap - zoeken
MOMENTEEL
39797
leden

Nieuws

24/11/2018 | Mennen | Algemeen   |  

Regelgeving: Aan welke wedstrijden mag ik deelnemen en wanneer?

In de meeste disciplines zijn de laatste voorbereidingen aan de gang voor de eerste wedstrijden van het seizoen 2019. We maken je graag nog even attent op de regelgeving over deelname aan wedstrijden.

 
 

ALGEMEEN PRINCIPE

 

De algemene regel schrijft voor dat VLP-gelicentieerde sportbeoefenaars (licentie 02 en hoger) enkel aan officiële wedstrijden mogen deelnemen. Dit staat zo vermeld in art. 105 van het algemeen reglement VLP.

 

Tijdens bepaalde periodes kan er ook deelgenomen worden aan intieme wedstrijden.
 

SOORTEN WEDSTRIJDEN

 
Het officiële wedstrijdseizoen loopt van 1 januari tot en met 31 december. Tijdens die periode kunnen officiële wedstrijden georganiseerd worden. Bovendien bestaat de mogelijkheid om tussen 16 oktober van het ene jaar en 14 maart van het volgende jaar ook deel te nemen aan intieme wedstrijden. Een sportbeoefenaar kan ook deelnemen aan clubwedstrijden van zijn eigen club.
 

Officiële wedstrijdenOfficiële wedstrijden zijn wedstrijden erkend door Sport Vlaanderen erkende paardensportfederaties (VLP of LRV), opgenomen in de officiële kalender van deze federaties (of in het geval van VLP ook van de onderliggende provinciales en subprovinciales) en waaraan uitsluitend ruiters met een VLP- of andere erkende licentie kunnen deelnemen. 


Opgelet:

  • Open wedstrijden die bijvoorbeeld door LRV-clubs zouden ingericht worden en die niet op de officiële LRV kalender staan, zijn geen officieel erkende wedstrijden en dus NIET toegelaten tenzij deze vallen tussen 16 oktober van het ene jaar en 14 maart.

Intieme wedstrijden

Intieme wedstrijden kunnen enkel worden ingericht door VLP-clubs tijdens de periode tussen 16 oktober van het ene jaar en 14 maart van het volgende jaar. De deelnemers en organisatoren dienen op datum van de wedstrijd in regel te zijn met hun lidgeld, zodat hun VLP-verzekering eveneens in orde is.
 

Oefen- of clubwedstrijden

Oefenwedstrijden (of oefenjumpings, oefendressuurwedstrijden, ...) zijn enkel toegelaten tussen 15 maart en 15 oktober indien er geen klassement of ranking wordt opgemaakt. Van zodra een klassement wordt opgemaakt of prijzen uitgedeeld, zijn deze wedstrijden tijdens de eerder vermelde periode verboden wedstrijden. Het staat een organisator altijd vrij om bijvoorbeeld een parcours ter beschikking te stellen om te oefenen, maar er mag geen enkele vorm van klassement of prijs aan verbonden zijn.

Clubwedstrijden kunnen alleen maar ingericht worden als enkel eigen clubleden deelnemen. In dat geval zijn een klassement en prijsuitreiking wel mogelijk. Sportbeoefenaars kunnen dus gedurende het ganse jaar deelnemen aan wedstrijden ingericht door hun eigen club. Dit is de club die vermeld staat bij de licentie van de sportbeoefenaar en als dusdanig geregistreerd is bij VLP. Bovendien mogen deze clubwedstrijden enkel een sporadisch karakter hebben.

Sportbeoefenaars die deelnemen aan wedstrijden die niet voldoen aan de hierboven vermelde punten kunnen en zullen gesanctioneerd worden.

Auteur: VLP
Foto's: Paardenfotograaf.be
« ga terug

Partners:

met steun van:

media partners:


 
rss feed
VLP © 2019 all rights reserved • Design by PwebDisclaimerhome - jumping - dressuur - eventing - mennen - reining - endurance - horse-ball - voltige - para equestrian